مدیر طرح صلاحیت حرفه‌ای صنعت آب و برق گفت: ارزیابی صلاحیت حرفه‌ای مشاغل تخصصی، ویژه شاغلین شرکت‌های مدیریت تولید نیروی برق حرارتی در ماه‌های آذر و دی سال 1402 توسط پژوهشگاه نیرو انجام خواهد شد.

 “محمدرضا صفری” در گفت‌و‌گو با خبرنگار پایگاه خبری پژوهشگاه نیرو، اظهار داشت: این ارزیابی مبتنی بر سنجش دانش و مهارت شغلی و همچنین نگرش و شخصیت سازمانی است و نتیجه آن اعطای مدرک سطح یک صلاحیت حرفه‌ای خواهد بود.

 وی خاطرنشان کرد: ارزیابی شوندگان این مرحله، تعداد 5700 نفر از مهندسین، تکنسین‌ها و کارگران شاغل در شرکت‌های مدیریت تولید نیروی برق حرارتی کشور است که ارزیابی سوابق شغلی آنها در مرحله قبل توسط این پژوهشگاه انجام شده بود.

 صفری گفت: بر اساس پیش‌بینی مسئولان ذی‌ربط در پژوهشگاه نیرو و شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی، در صورت نیاز، این ارزیابی در بهمن‌ سال جاری تکرار خواهد شد.