logo-hamienergy-back

دبیرخانه دائمی حامیان انرژی
ستاد راهبری فرهنگسازی مديريت مصرف انرژی

دبيرخانه دائمی حاميان انرژی ( ستاد راهبری فرهنگسازی مديريت مصرف انرژی) به عنوان يك "پروژه ملی و فرا سازمانی" با رويكرد آموزشی، فرهنگی و اطلاع رسانی در حوزه هاي مصرف بهينه و مديريت مصرف انرژی و سوخت ( آب، برق، گاز، بنزين و ...) و معرفی و جايگزينی انرژيهای تجديدپذير (خورشيدی و بادی) و همچنين معرفی انرژی هسته ای به عنوان انرژی استراتژيك، همچنين به عنوان يك "پروژه دوستدار زمين و محيط زيست" در جهت توسعه پايدار شناخته می شود.
اين طرح ملي به همت و تلاش كارشناسان و صاحبنظران حوزه مديريت مصرف انرژی و با همكاری نخبگان علمی، فرهنگی و هنری با مديريت و راهبری "پژوهشگاه نيرو" و با استفاده از توان خلاقه تيم فرهنگي و هنري "كانون خلاق" با مساعدت و نظارت "وزارت نيرو" در راستاي اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف در تابستان ١٤٠٢ به رشته تحرير در آمد و مكان دبيرخانه نيز در محل پژوهشگاه نيرو در تاريخ ٢٣ مردادماه ١٤٠٢ در طي مراسمی با حضور مديران و صاحبنظران حوزه های انرژی، فرهنگ و آموزش بصورت رسمی افتتاح گرديد.
دبيرخانه دائمی حاميان انرژی با هم افزايی و خرد جمعي، مديريت و راهبری ميگردد و بصورت كاملا شورايی با حداكثر توان علمي و پژوهشي متخصصان و نخبگان اداره و پيش مي رود. تمامي طرحها، دستورالعمل ها ، برنامه ها و خدمات ارائه شده توسط دبيرخانه با نظارت "شورای عالي سياست گذاری" در راستای سياستهای كلی اصلاح الگوی مصرف ابلاغی مقام معظم رهبری و با توجه به سند چشم انداز جمهوری اسلامی ايران در افق ١٤٠٤ است و كليه خدمات ارائه شده توسط دبيرخانه سعی دارد مفاهيم و آموزه های مديريت مصرف سوخت و انرژی را در سطح كلان ، بصورت جريان سازی فرهنگی مبتنی بر پژوهش و آموزش در اختيار عموم جامعه قرار دهد تا مصرف بهينه سوخت و انرژی و همچنين استفاده از انرژيهای جايگزين تجديدپذير به عنوان يك "اصل مهم فرهنگی" در كشور نهادينه گردد تا شاهد ايرانی سبز، آباد و سرفراز باشيم ...

ایران ۱۴۰۴


سياست های كلی اصلاح الگوی مصرف ابلاغی مقام معظم رهبری
قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی

کلیک کنید

دانلود فایل دانلود فايل pdf قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي شماره ١٣٩٠/١/٢١١٧٧

تهیه و تنظیم: سازمان حفاظت محیط زیست

اسناد بالادستی

logo-footer
01

سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف ابلاغیه مقام معظم رهبری

02

سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغیه مقام معظم رهبری

03

سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴

04

سند همکاری های فرابخشی و بین بخشی در حوزه مدیریت مصرف آب و انرژی

05

قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی

06

سند همکاری های فرابخشی در حوزه آموزش حفاظت محیط زیست با موضوع هدف چهارم از اهداف توسعه پایدار

ضرورت راه اندازی

دبیرخانه دائمی حامیان انرژی

ناترازی- ضرورت برنامه ريزی و اجرای قانون

- رشد جمعیت و ناترازی در تولید، توزیع و مصرف - عدم تحقق فصل یازدهم قانون اصلاح الگوی مصرف - عدم برنامه ریزی و فرهنگسازی صحیح مدیریت مصرف انرژی

منابع محدود- ضرورت آموزش، فرهنگسازی و حفظ محيط زيست

فرهنگسازی و ضرورت آموزش مدیریت مصرف انرژی و حفظ محیط زیست با توجه به منابع محدود انرژی (آب، گاز، نفت و...) در کشور و سرعت روند افول این منابع

ضرورت کیفی سازی

عدم اثر بخشی مطلوب طرح ها، برنامه ها و تولیدات فرهنگی و ترویجی شرکت ها و سازمان های زیربط با موضوع مصرف بهینه و مدیریت مصرف انرژی

موازی کاری سازمان ها

اجرای پروژه های کم تاثیر و موازی کاری دستگاه های زیربط و عدم وجود زیربنای علمی، آموزشی و پژوهشی در تولیدات محصولات تبلیغی و ترویجی شرکت های زیربط

ضرورت مشاوره و پژوهش

استفاده ویژه از ظرفیت، دیدگاه و مشاوره های تخصصی اساتید دانشگاهی، نخبگان و شرکت های دانش بنیان در خصوص تولید محتوای مدیریت مصرف انرژی

برندسازی فرهنگی

برندسازی و معرفی دبیرخانه دائمی حامیان انرژی به عنوان یک نهاد مرجع فرهنگی، پژوهشی و مشاوره ای با رویکرد ارائه راهکارها و برنامه های مدیریت مصرف انرژی

اهداف و چشم انداز

دبیرخانه دائمی حامیان انرژی
ستاد راهبری فرهنگسازی مدیریت مصرف انرژی

اهداف کوتاه مدت

دبیرخانه دائمی حامیان انرژی
۱. جلوگیری از اجرای طرح های موازی مدیریت مصرف انرژی
۲. ساماندهی و تفکیک پروژه های کیفی
۳. تعامل بین بخشی و سازمانی در مدیریت مصرف انرژی
۴. تبادل اندیشه و استفاده از ظرفیت های علمی و پژوهشی

اهداف میان مدت

دبیرخانه دائمی حامیان انرژی
۱.جریان سازی مؤثر و فراگیر بین گروه های هدف
۲.ایجادشبکه گسترده مخاطبان پروژه حامیان، همیاران انرژی
۳.معرفی دبیرخانه حامیان انرژی به عنوان مرجع آموزشی، مشاوره ای، فرهنگی و ترویجی مدیریت مصرف انرژی در کشور

اهداف بلند مدت

دبیرخانه دائمی حامیان انرژی
نهادینه شدن مفاهیم بهینه سازی و صرفه جویی در مصرف انرژی و مدیریت مصرف بهینه در بین آحاد مردم به عنوان یک اصل مهم فرهنگی

چشم انداز

دبیرخانه دائمی حامیان انرژی
فرهنگسازی و ترویج فرهنگ استفاده صحیح از انرژی بین مردم و معرفی منابع انرژی به عنوان یک موهبت و کالای استراتژیک و مهم در کشور و همچنین برانگیختن احساس عمومی جامعه نسبت به هدر رفت انرژی، جلوگیری از ناترازی مصرف و حفظ محیط زیست

چارت سازمانی و تیم اجرایی
دبیرخانه دائمی حامیان انرژی

تيم دبيرخانه دائمی حاميان انرژی متشكل از ٨ تيم مجزا از هم و در عين حال منسجم و مرتبط با ديگر بخش های دبيرخانه می باشند. اين ٨ تيم بصورت بصورت مجزا از هم داراي تشكل سازمانی منسجم بوده و چارت سازمانی می باشند. نمايندگان سازمانها، وزارتخانه ها، شركتها و نهادهای حوزه های مختلف علمی، فرهنگی، آموزشی، هنری و ... به عنوان اعضاء تمام وقت و يا پاره وقت تيم دبيرخانه شناخته می شوند. از ديگر اعضاء تيم دبيرخانه اساتيد

دانشگاهها، صاحبنظران، نخبگان و دانشجويان فعال در حوزه هاي مختلف علمی و فرهنگی و پژوهشی و همچنين حوزه های انرژی و فناوری می باشند. هشت بخش تيم دبيرخانه به ترتيب عبارتنداز: ۱- شورای عالی سیاست گذاری ۲- ستاد مرکزی ۳- شورای پژوهشی و مشورتی ۴- دپارتمان علمی، آموزشی و پژوهشی ۵- ستاد راهبری سازمانی ۶- کمیته اجرایی ۷- شورای خبر و رسانه ۸- طراح، مجری و پشتیبان | کانون خلاق

شورای عالی سیاستگذاری

ستاد مرکزی

شورای پژوهشی ، مشورتی

دپارتمان علمی، آموزشی و پژوهشی

ستاد راهبری سازمانی

کمیته اجرایی

شورای خبر و رسانه

طراح، مجری و پشتیبان

شورای عالی سیاست گذاری دبیرخانه دائمی حامیان انرژی

شورای عالی سياست گذاری دبيرخانه دائمی حاميان انرژی به عنوان عالی ترين نهاد سازمانی (مشورتی و نظارتی) دبيرخانه دائمی حامیان انرژی شناخته می شود. رياست اين شوراء را وزارت نيرو تعيين می نمايد و اعضاء آن توسط وزارتخانه ها و سازمان ها بصورت مكتوب به ستاد مركزی دبيرخانه دائمی حاميان انرژی معرفی می گردند.

اعضاء شوراء عالی سياست گذاری بصورت ساليانه تشكيل جلسه می دهند و سياست ها و دستورالعمل های تدوين شده را ضمن بررسی رد و يا تاييد می نمايند و احكام مورد تاييد را جهت ابلاغ به ستاد راهبری سازمانی تنفيذ می نمايند تا در شركت های زير مجموعه مورد استفاده قرار گيرند.

سرکار خانم | جناب آقای .......................
نماینده وزارت نیرو - رئیس شورای عالی سیاست گذاری
وزارتخانه ها ، سازمان ها و نهادهای عضو
شورای عالی سياست گذاری

ستاد مرکزی

دبیرخانه دائمی حامیان انرژی

چارت سازمانی ستاد مرکزی
دبيرخانه دائمی حاميان انرژی
جناب آقای | سرکار خانم ..........................
نماینده پژوهشگاه نیرو - رئیس دبیرخانه دائمی حامیان انرژی

دبیرخانه دائمی حامیان انرژی چگونه کار
می کند...؟

logo-footer
01

تدوین دستورالعمل های اجرایی و تصویب و ابلاغ آن توسط شورای عالی سیاست گذاری به سازمان های زیر مجموعه جهت اجرای دقیق دستورالعمل

02

پیگیری و اجرای مصوبه های شورای عالی سیاست گذاری توسط اعضای ستاد راهبری سازمانی در شرکت ها و سازمان های زیربط جهت فرهنگ سازی مدیریت مصرف انرژی

03

اخذ مشاوره شرکت ها و سازمان ها از دبیرخانه و برگزاری کارگاه های آموزشی توسط دپارتمان آموزش و پژوهش با هدف اجرای پروژه های کیفی و اثرگذار

04

تولید محتوای متنوع در زمینه های علمی، فرهنگی و هنری توسط کمیته اجرایی دبیرخانه و همچنین اجرای پروژه های خلاق و دانش بنیان با رویکرد فرهنگسازی

05

برگزاری کارگاه های آموزشی در سطوح مختلف برای گروه های مخاطب هدف با رویکرد مدیریت مصرف انرژی

06

پایش و بررسی میزان اثربخشی پروژه های در حال انجام، مستندسازی و ارائه گزارش های عملکرد، آمار و نظرسنجی جهت ارائه به شورای عالی سیاست گذاری

07

برگزاری جشن سالانه همیاران انرژی با هدف معرفی و تقدیر از سازمان ها، شرکت ها و مدیران فعال و اثرگذار در جریان سازی فرهنگی مدیریت مصرف انرژی

نمودار زمانبندی اجرای فاز ١

دبیرخانه دائمی حامیان انرژی

نیمه اول شهریور ماه

۱۴۰۲

۱. راه اندازی و افتتاح دبيرخانه دائمی حامیان انرژی
۲. برگزاری نشست خبری افتتاح دبیرخانه دائمی حامیان انرژی
۳. فراخوان دعوت از پژوهشگاه ها و مراکز علمی جهت همکاری با دبیرخانه

نیمه دوم شهریور ماه

۱۴۰۲

۱. برگزاری نشست هم اندیشی با موضوع سیاست های راهبردی در زمینه فرهنگسازی مدیریت مصرف انرژی (باید ها و نبایدها)
۲. تنظیم و تدوین دستورالعمل جامع ستاد راهبری فرهنگسازی مدیریت مصرف انرژی

مهرماه

۱۴۰۲

۱. تشکیل اولین جلسه شورای عالی سیاست گذاری جهت بررسی دستورالعمل جامع
۲. مراسم رونمایی از دستورالعمل جامع راهبری فرهنگسازی مدیریت مصرف انرژی
۳. ابلاغ دستورالعمل جامع ستاد راهبری فرهنگسازی به شرکت ها و سازمان ها
۴. تشکیل اولین جلسه ستاد راهبری سازمانی با موضوع دستورالعمل جامع
۵. تشکیل اولین جلسه شورای پژوهشی - مشورتی
۶. تشکیل اولین جلسه شورای خبر و رسانه

آبان ماه

۱۴۰۲

۱. برگزاری کارگاه های آموزشی و نشست های هم اندیشی
۲. آغاز پروژه ملی همیار انرژی
۳. تشکیل دومین جلسه شورای پژوهشی - مشورتی
۴. تشکیل دومین جلسه ستاد راهبری سازمانی
۵. تشکیل دومین جلسه شورای خبر و رسانه

آذرماه

۱۴۰۲

۱. برگزاری کارگاه های آموزشی و نشست های هم اندیشی
۲. تشکیل سومین جلسه شورای پژوهشی - مشورتی
۳. تشکیل سومین جلسه ستاد راهبری سازمانی
۴. تشکیل سومین جلسه شورای خبر و رسانه

دی ماه

۱۴۰۲

۱. برگزاری کارگاه های آموزشی و نشست های هم اندیشی
۲. تشکیل چهارمین جلسه شورای پژوهشی - مشورتی
۳. تشکیل چهارمین جلسه ستاد راهبری سازمانی
۴. تشکیل چهارمین جلسه شورای خبر و رسانه
۵. ارائه گزارش عملکرد سه ماهه پاییز جهت ارائه به ریاست دبیرخانه

بهمن ماه

۱۴۰۲

۱. برگزاری کارگاه های آموزشی و نشست های هم اندیشی
۲. تشکیل پنجمین جلسه شورای پژوهشی - مشورتی
۳. تشکیل پنجمین جلسه ستاد راهبری سازمانی
۴. تشکیل پنجمین جلسه شورای خبر و رسانه

اسفند ماه

۱۴۰۲

۱. برگزاری کارگاه های آموزشی و نشست های هم اندیشی
۲. تشکیل ششمین جلسه شورای پژوهشی - مشورتی
۳. تشکیل ششمین جلسه ستاد راهبری سازمانی
۴. تشکیل ششمین جلسه شورای خبر و رسانه
۵. ارائه گزارش عملکرد شش ماهه پاییز و زمستان به شورای عالی سیاست گذاری

فروردین ماه

1403

۱. داوری و ارزيابی آثار شركت كننده در پروژه ملی هميار انرژی

اردیبهشت ماه

۱۴۰۳

۱. برگزاری مراسم اختتامیه پروژه ملی همیار انرژی
۲. برگزاری کارگاه های آموزشی و نشست های هم اندیشی
۳. تشکیل هفتمین جلسه شورای پژوهشی - مشورتی
۴. تشکیل هفتمین جلسه ستاد راهبری سازمانی
۵. تشکیل هفتمین جلسه شورای خبر و رسانه

خرداد ماه

۱۴۰۳

۱. برگزاری کارگاه های آموزشی و نشست های هم اندیشی
۲. تشکیل هشتمین جلسه شورای پژوهشی - مشورتی
۳. تشکیل هشتمین جلسه ستاد راهبری سازمانی
۴. تشکیل هشتمین جلسه شورای خبر و رسانه

تیر ماه

۱۴۰۳

۱. اجراي پروژه نظرسنجی با موضوع پایش عملکرد سازمان ها
۲. ارائه گزارش عملکرد یکساله به شورای عالی سیاست گذاری
۳. آغاز پروژه ملی حامیان آب
۴. اهدای نشان ملی حامیان و همیاران انرژی - برگزاری مراسم و جشن بزرگ معرفی سازمان ها، شرکت ها و مدیران برتر در حوزه فرهنگسازی مدیریت مصرف انرژی

حامیان دبیرخانه

تیم دبیرخانه دائمی حامیان انرژی

• شورای عالی سیاست گذاری

• ستاد مرکزی

• شورای پژوهشی و مشورتی

• دپارتمان علمی،آموزشی و پژوهشی

• ستاد راهبری سازمانی

• کمیته اجرایی

• شورای خبر و رسانه

جهت عضویت ایمیل و شماره همراه خود را وارد کنید.

راه‌های ارتباط با ما

تهران، شهرک قدس، انتهای بلوار شهید دادمان، پژوهشگاه نیرو، ساختمان فناوری، طبقه اول

کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت محفوظ و متعلق به دبیرخانه دائمی حامیان انرژی می باشد.