“آزرم دهستانی منفرد” مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی وزارت نیرو گفت: وزارت نیرو در راستای هوشمندسازی خدمات صنعت آب و برق برنامه‌های ویژه‌ای را مطابق با برنامه توسعه هفتم دارد.

دهستانی در سیزدهمین کنفرانس بین المللی شبکه‌های هوشمند انرژی که در محل پژوهشگاه نیرو برگزار شد با بیان اینکه رد پای پررنگ هوشمندسازی در برنامه توسعه هفتم به خوبی مشاهده می‌شود، گفت: رفع ناترازی انرژی، بهبود نظام تصمیم‌گیری و بهره‌وری، مدیریت مصرف، اصلاح فرایندها، بکارگیری تجهیزات اندازه‌گیری هوشمند، استقرار نظام حکمرانی داده، هوشمندسازی خدمات، بکارگیری هوش مصنوعی موضوعاتی هستند که در برنامه توسعه هفتم دولت با رویکرد هوشمندسازی تاکید شده است و وزارت نیرو در این موارد به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم تکالیف ویژه‌ای را بر عهده دارد.

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی وزارت نیرو در ادامه افزود: از ۲۰ پروژه پیشران ابلاغی دولت وزارت نیرو در ۸ پروژه نقش پر رنگ و متولی اجرای پروژه “خدمات هوشمند انرژی” است.

وی ضرورت بازنگری در ساختار اداری و توانمندسازی نیروهای انسانی را از دیگر الزامات مهم تحقق هوشمندسازی شبکه‌های انرژی عنوان و خاطرنشان کرد: باتوجه به بکار گیری فناوری‌های جدید نظیر هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء، GIS ، big data ، دوگان دیجیتال، داده کاوی، بلاک‌چین، شبکه‌های اجتماعی، زیر ساخت‌های مخابراتی پرسرعت، سامانه‌ها سیستم‌های اطلاعاتی،و تغییر رفتار شبکه از حالت سنتی یکطرفه به جریان دو طرفه انرژی و داده و حضور بازیگران و عناصر جدید در شبکه ‌نظیر مصرف کنندگان و تولیدکنندگان خرد انرژی بویژه انرژی پاک و تجهیزات ذخیره ساز، نیازمند مدیریت هوشمندانه تر برای توازن تولید ومصرف انرژی است، بنابراین یک بازنگری اساسی در تقویت ساختار و جذب متخصصین علوم مرتبط با فناوری‌های ذکر شده مورد نیاز است.