بازگشایی اسناد مناقصه عمومی سرمایه‌گذاری در ساخت و بهره برداری 4500 مگاوات نیروگاه خورشیدی به صورت قانونی، امروز 5 آذر با حضور اعضای کمیته مناقصات، سرمایه گذاران و دکتر محمود کمانی، مدیرعامل سازمان انرژی های تجدیدپذیر و انرژی های برق (ساتبا) انجام شد.

با ابلاغ مصوبه شورای اقتصاد در تاریخ 12 مهرماه 1402 و مصوب شدن ساخت 4500 مگاوات انرژی تجدیدپذیر از محل صرفه جویی سوخت در دولت سیزدهم، فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی برای ساخت 4500 مگاوات انر ژی خورشیدی، طی دو نوبت آگهی در یکی از روزنامه های سراسری منتشر شد؛ در این فرایند 9 شرکت امتیازهای ارزیابی کیفی مورد نیاز را کسب کردند. در نهایت 7 شرکت شرایط حضور در مناقصه و ارائه پیشنهاد قیمت را دریافت کردند.
در ارزیابی متقاضیان، محدودیتی برای حضور شرکت‌ها وجود نداشته است، سرمایه‌گذاران متقاضی پس از انتشار فراخوان عمومی از سوی ساتبا، اسناد را دریافت و پس از چند مرحله ارزیابی، تعدادی از آنان، مجاز به شرکت در مناقصه شدند. سرمایه گذاران پس از این مرحله به مدت یک ماه فرصت ارائه اسناد مناقصه و قیمت را در پنج سبد شامل 2 سبد 1500 مگاواتی و 3 سبد 500 مگاواتی برای ساخت نیروگاه‌ها داشته‌اند.
لازم به ذکر است توزیع ساختگاه‌های مناقصه مذکور در سراسر کشور صورت گرفته است. بازگشایی و اعلام برنده‌های حاضر در مناقصه ساخت 4500 مگاوات انرژی خورشیدی انجام شد.
با اجرای این مصوبه، سرمایه‌گذاران متعهد می‌شوند نیروگاه‌ها را با ظرفیت مجموع 4500 مگاوات انرژی برق خورشیدی تا حداکثر پیک برق سال 1403 به شبکه سراسری متصل کنند، قیمت خرید برق از محل مصوبه مذکور تا سقف 7.3 سنت دلار برای هر کیلووات ساعت برق تولیدی مطابق مصوبه تعیین شده است
موانع و مشکلات پیش‌روی شرکت‌های حاضر در این مناقصه از جمله تملک زمین‌ها، نحوه اتصال به شبکه و مشکلات زیست محیطی در جلسات متعددی با حضور عوامل ساتبا و سرمایه گذارها بررسی و رفع شد.