logo-hamienergy-back

تیم اجرایی
دبیرخانه دائمی حامیان انرژی

تيم دبيرخانه دائمی حاميان انرژی متشكل از ٨ تيم مجزا از هم و در عين حال منسجم و مرتبط با ديگر بخش های دبيرخانه می باشند. اين ٨ تيم بصورت مجزا از هم دارای تشكل سازمانی منسجم بوده و همچنین دارای چارت سازمانی می باشند. نمايندگان سازمانها، وزارتخانه ها، شركتها و نهادهای حوزه های مختلف علمی، فرهنگی، آموزشی، هنری و ... به عنوان اعضاء تمام وقت و يا پاره وقت تيم دبيرخانه شناخته می شوند. از ديگر اعضاء تيم دبيرخانه اساتيد

دانشگاهها، صاحبنظران، نخبگان و دانشجويان فعال در حوزه هاي مختلف علمی و فرهنگی و پژوهشی و همچنين حوزه های انرژی و فناوری می باشند. هشت بخش تيم دبيرخانه به ترتيب عبارتنداز: ۱- شورای عالی سیاست گذاری ۲- ستاد مرکزی ۳- شورای پژوهشی و مشورتی ۴- دپارتمان علمی، آموزشی و پژوهشی ۵- ستاد راهبری سازمانی ۶- کمیته اجرایی ۷- شورای خبر و رسانه ۸- طراح، مجری و پشتیبان | کانون خلاق

شورای عالی سیاستگذاری

ستاد مرکزی

شورای پژوهشی ، مشورتی

دپارتمان علمی، آموزشی و پژوهشی

ستاد راهبری سازمانی

کمیته اجرایی

شورای خبر و رسانه

طراح، مجری و پشتیبان

شورای عالی سیاست گذاری
دبیرخانه دائمی حامیان انرژی

سرکار خانم | جناب آقای .......................
نماینده وزارت نیرو - رئیس شورای عالی سیاست گذاری
وزارتخانه ها ، سازمان ها و نهادهای عضو
شورای عالی سياست گذاری

ستاد مرکزی

دبیرخانه دائمی حامیان انرژی

چارت سازمانی ستاد مرکزی
دبيرخانه دائمی حاميان انرژی
جناب آقای | سرکار خانم ..........................
نماینده پژوهشگاه نیرو - رئیس دبیرخانه دائمی حامیان انرژی

شورای پژوهشی و مشورتی

دبیرخانه دائمی حامیان انرژی

جناب آقای | سرکارخانم..............رئیس شورای پژوهشی - مشورتی
دبيرخانه دائمی حامیان انرژی
پژوهشكده ها و مراكز علمی پژوهشی عضو شورای پژوهشی- مشورتی
دبيرخانه دائمی حاميان انرژی

دپارتمان علمی، آموزشی و پژوهشی

دبیرخانه دائمی حامیان انرژی

چارت دپارتمان علمی، آموزشی و پژوهشی
دبيرخانه دائمی حاميان انرژی
جناب آقای | سرکارخانم..............رئیس دپارتمان علمی، آموزشی و پژوهشی
دبيرخانه دائمی حامیان انرژی

ستاد راهبری سازمانی

دبیرخانه دائمی حامیان انرژی

جناب آقای | سرکار خانم..............رئیس ستاد راهبری سازمانی
دبيرخانه دائمی حامیان انرژی
سازمان ها، شركت ها و نهادهای عضو ستاد راهبری سازمانی
دبيرخانه دائمی حاميان انرژی

کمیته اجرایی

دبیرخانه دائمی حامیان انرژی

چارت کمیته اجرایی
دبيرخانه دائمی حاميان انرژی
جناب آقای | سرکار خانم..............رئیس کمیته اجرایی
دبيرخانه دائمی حامیان انرژی

شورای خبر و رسانه

دبیرخانه دائمی حامیان انرژی

جناب آقای | سرکار خانم......................رئیس شورای خبر و رسانه
دبيرخانه دائمی حامیان انرژی
خبرگزاری ها، سايت ها و رسانه های عضو شورای خبر و رسانه
دبیرخانه دائمی حامیان انرژی

کانون خلاق
طراح، مجری و پشتیبان

جناب آقای دكتر ناصر يكه
مدیر عامل کانون خلاق - طراح ، مجری و پشتيبان دبيرخانه
کانون خلاق - مرکز خلاقیت های کودکان و نوجوانان
طراح، مجری و پشتیبان پروژه ملی دبیرخانه دائمی حامیان انرژی

چارت سازمانی
دبیرخانه دائمی حامیان انرژی

تیم دبیرخانه دائمی حامیان انرژی

• شورای عالی سیاست گذاری

• ستاد مرکزی

• شورای پژوهشی و مشورتی

• دپارتمان علمی،آموزشی و پژوهشی

• ستاد راهبری سازمانی

• کمیته اجرایی

• شورای خبر و رسانه

جهت عضویت ایمیل و شماره همراه خود را وارد کنید.

راه‌های ارتباط با ما

تهران، تهران، شهرک قدس، انتهای بلوار شهید دادمان، پژوهشگاه نیرو، ساختمان فناوری طبقه اول

کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت محفوظ و متعلق به دبیرخانه دائمی حامیان انرژی می باشد.