با حکم وزیر نیرو “مجید عمیدپور” رئیس پژوهشگاه نیرو، به عنوان مجری راه‌اندازی پارک علم و فناوری نیرو منصوب شد.

 “علی اکبر محرابیان” در بخشی از این حکم انتصاب آورده است: با توجه به اصل موافقت اصولی شورای گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی کشور برای راه‌اندازی پارک علم و فناوری نیرو و در راستای اجرای مواد (۴) و (۱۱) آئین‌نامه حمایت از تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین و فناور، به موجب این حکم به عنوان «مجری راه‌اندازی پارک علم و فناوری نیرو» منصوب می‌شوید.
در ادامه این حکم آمده است: انتظار می‌رود در سایه تعامل و همکاری با وزارتخانه‌ها، نهادها، سازمان‌ها و کلیه واحد‌ها و شرکت‌های تابعه و وابسته وزارت نیرو، با رعایت اصول “عدالت محوری”، “روحیه انقلابی و جهادی”، “مردم‌داری” و “فسادستیزی”، در انجام وظایف محوله در راستای تحقق شعار “دولت مردمی و ایران قوی” اهتمام ویژه به عمل آورید.