فاز دوم مرکز پایش وضعیت ناوگان نیروگاه‌های حرارتی و پایلوت آزمایشگاهی امنیت سایبری سامانه اتوماسیون توزیع برق پژوهشگاه نیرو، روز چهارشنبه ۸ شهریور با حضور مریم کارگرنجفی معاون سرمایه انسانی، تحقیقات و فناوری اطلاعات وزیر نیرو بهره‌برداری می‌شود.  

به گزارش پایگاه خبری پژوهشگاه نیرو، پایلوت آزمایشگاهی امنیت سایبری سامانه اتوماسیون توزیع برق، به منظور پاسخ به نیازهای بهره‌برداران در زمینه الزامات امنیتی و تهدیدات سایبری مرتبط با بخش اتوماسیون توزیع، راه‌اندازی شده است.

پياده‌سازی پایلوت آزمایشگاهی اجزای اتوماسیون توزیع، بررسی و شناسایی آسیب‌پذیری‌های امنیت سایبری اجزای اتوماسیون توزیع، اجرای سناریوهای تست نفوذ در شرایط مشابه شرایط واقعی و بررسی تاثیر ساز وکارهای مقاوم‌سازی (کنترل‌های امنیتی) بر روی ارتقاء امنیت با حفظ شاخص‌های عملکردی از جمله دستاوردهای پایلوت آزمایشگاهی امنیت سایبری سامانه اتوماسیون شبکه توزیع برق است.

ایجاد، راه اندازی و ارائه خدمات در قالب مرکز پایش وضعیت ناوگان نیروگاه‌های حرارتی از جمله پروژه‌های توسعه‌ای پژوهشگاه نیرو است که در سرویس قرار گرفتن آن، موجب بهبود عملکرد و کاهش قابل توجه هزینه‌های نگهداشت ناوگان نیروگاه‌های کشور می گردد.

فاز نخست این پروژه در سال ۹۸ راه‌اندازی شد. در این فاز از پروژه، پایش وضعیت در یک نیروگاه دولتی و یک نیروگاه خصوصی در بستر امن عملیاتی شده است. با انجام این فاز بستر استفاده از ظرفیت کلان داده‌ها و فناوری‌های مرتبط با هوش مصنوعی در ارائه خدمات به ناوگان نیروگاه‌های کشور فراهم شده است. استفاده تجاری از فناوری‌های مورد اشاره و مدیریت بهره برداری و نگهداشت ناوگان نیروگاه‌های کشور از جمله عواید راه‌اندازی این مرکز است.